ما در خانه همدلی هفتاد می‌خواهیم تجربه کیفیت بهتری از زندگی را برای شما فراهم کنیم و تلاش می‌کنیم که همیشه گوش شنوای شما و نیازتان باشیم. عمیقا امیدواریم که بتوانیم یار و همراه شما در لحظه‌ها و مراحل مهم زندگیتان باشیم و متعهدیم برای حل مشکلاتتان هر آن چه در توان داریم به کار گیریم. افتخار ما این خواهد بود که شما کلینیک روان‌شناسی هفتاد را به عنوان خانه امن خود انتخاب کنید. علاوه بر مسائل روان‌شناسی و سبک زندگی، در هفتاد کسب و کار ما اصول اولیه کسب و کاری را به زبانی ساده به شما آموزش می‌دهیم. در هفتاد کسب و کار نیازی نیست که هیچ پیش‌زمینه مدیریتی داشته باشید. شما می‌توانید کلیه مفاهیم کسب و کاری را به ساده‌ترین زبان ممکن در هفتاد کسب و کار یاد بگیرید. تازه این اول راه آشنایی ما با شماست… ما برای ارتقاء کیفیت زندگی و آموزش مهارت‌های مهم آن، مجموعه آموزش‌های حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی بسیاری را نیز تدارک دیده ایم تا در کنار حمایت مشاوران و درمانگران‌مان بتواند راه‌گشای زندگیتان باشد و همچنین بتوانیم زنجیره‌ی خدماتمان را ....

زندگی

می خواهم خودم را بهتر بشناسم

کسب و کار

می خواهم کسب و کار یاد بگیرم

کلینیک

به مشاوره روانشناسی نیاز دارم

هفتاداز‌نگاه‌دیگران


ما در خانه همدلی هفتاد می‌خواهیم تجربه کیفیت بهتری از زندگی را برای شما فراهم کنیم و تلاش می‌کنیم که همیشه گوش شنوای شما و نیازتان باشیم. لحظه‌ها و مراحل مهم زندگیتان باشیم و متعهدیم برای حل مشکلاتتان هر آن چه در توان داریم به کار گیریم. افتخار ما این خواهد بود که شما کلینیک روان‌شناسی هفتاد را به عنوان خانه امن خود انتخاب کنید.