چراتست‌کافی‌نیست؟

حتما با تست‌های زیادی در فضای مجازی مواجه شده‌اید. تست‌هایی که مدعی هستند، با پاسخ به چند سوال ساده، تیپ شخصیتی یا اختلال و مسئله شما را تشخیص می‌دهند. ولی آیا می‌توانیم به اعتبار آن‌ها مطمئن باشیم؟ تست‌های روان‌شناسی حاصل پژوهش‌هایی هستند که روی گروه زیادی از افراد انجام شده‌اند و ضریب اطمینان بالایی در نتایج حاصل از آن‌ها وجود دارد.
شاید تست‌های کوتاه چند سوالی به نکته‌ای در مورد ما اشاره کنند که برایمان جالب است و لحظه‌ای ما را دچار شگفتی کند، اما هدف ما از تست چیست؟ آیا به دنبال هیجانی زودگذر هستیم؟

رزرو وقت مشاوره ‌و‌ تحلیل

با مشاوره با تجربه و مجرب صحبت کن

هفتاد‌ مگ

هفتاداز‌نگاه‌دیگران


ما در خانه همدلی هفتاد می‌خواهیم تجربه کیفیت بهتری از زندگی را برای شما فراهم کنیم و تلاش می‌کنیم که همیشه گوش شنوای شما و نیازتان باشیم. لحظه‌ها و مراحل مهم زندگیتان باشیم و متعهدیم برای حل مشکلاتتان هر آن چه در توان داریم به کار گیریم. افتخار ما این خواهد بود که شما کلینیک روان‌شناسی هفتاد را به عنوان خانه امن خود انتخاب کنید.